Mała Biblioteka LPS

f6518120823ff0d081cbba2136b9091e_130x240Katalog1d3021732cffb48d2a3626665b61895f_220x200

Lista dostępnych książek w katalogu pod poniższym linkiem:
biblioteka.lps-lincoln.esy.es

Kontakt

9 Laceby Street, LN2 5NF, Lincoln
biblioteka.lps@gmail.com
Tel: 0 79550 90403

Regulamin udostępniania zbiorów Małej Biblioteki LPS

Rozdział I. Postanowienia ogólne

  1. Biblioteka jest utrzymywana z darowizn członków Grupy LPS (mile widziane darowizny książek od użytkowników Biblioteki)
  2. Godziny pracy Biblioteki po telefonicznym uzgodnieniu z obsługą Biblioteki (dane kontaktowe podane powyżej)
  3. Korzystający ze zbiorów Biblioteki mają obowiązek dbałości o udostępniane książki, oraz są odpowiedzialni za wszelkie straty powstałe z ich winy
  4. Prawo do wypożyczania książek z Biblioteki mają członkowie Biblioteki

Rozdział II. Zasady zapisywania się do Biblioteki

  1. Osoba chcąca korzystać z Biblioteki wypełnia Kartę informacyjną członka Małej Biblioteki LPS (do pobrania poniżej)

Rozdział III. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki

  1. Książkę wypożycza się na podstawie wpisu do zeszytu wypożyczeń Biblioteki
  2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 4 tygodni z możliwością przedłużenia czasu wypożyczenia po uzgodnieniu z obsługą Biblioteki
  3. W przypadku niedotrzymania terminów zwrotów wypożyczonych książek, Biblioteka stosuje kary pieniężne (Opłata za przetrzymywanie książek – £0,10 za 1 dzień)
  4. Za zgubienie książki oraz wszelkie uszkodzenia stwierdzone przy jej zwrocie czytelnik odpowiada materialnie (Opłata za zgubienie lub uszkodzenie książki – £10)
  5. Nieprzestrzeganie przez korzystającego z Biblioteki postanowień Regulaminu może spowodować ograniczenie lub pozbawienie go prawa do korzystania z Biblioteki

Regulamin podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go na stronie internetowej Grupy LPS


Do pobrania


Dodaj komentarz / Wyślij zapytanie do Małej Biblioteki: